Tag: slaapapneu

Helpt trompet spelen tegen slaapapneu?


Bij slaapapneu stopt iemand tijdens het slapen even met ademhalen. Het Griekse woord “Apnea” betekent letterlijk “zonder adem”. Een apneu is een pauze van de ademhaling van meer dan 10 seconden. Ongeveer 5% van alle Belgen heeft last van slaapapneu.

Oorzaak van apneu
‘s Nachts verslappen alle spieren. De tong is ook een spier: deze verslapt en zakt weg in de luchtweg. De spieren kunnen zodanig verslappen dat de luchtwegen geheel afgesloten worden. Hierdoor wordt de adem volledig geblokkeerd. De hersenen krijgen dan even geen zuurstof. Apneu gaat vaak gepaard met heftig snurken en forse bewegingsonrust. Na een aantal keren luid snurken volgt een stilte door de ademstop. Mensen die lijden aan slaapapneu hebben vaak last van klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en een slechte concentratie.

Trompet spelen
De afgelopen jaren is al een paar keer een verhaal in het nieuws gekomen dat trompet, digeridoo of saxofoon spelen wellicht de oplossing zijn tegen slaapapneu. De gedachte hierachter is dat je met het spelen van deze instrumenten de tongspier traint, waardoor deze ‘s nachts niet meer zo verslapt en de luchtweg niet meer blokkeert. Maar werkt dit ook echt?

Spieren trainen
De tongspier een van de meest getrainde spieren van ons lichaam. Of het helpt om deze spieren nóg meer te trainen is niet bekend. En er zijn talloze professionele zangers of musici die gewoon snurken, ondanks hun getrainde spieren. De bouw van het hoofd-halsgebied en overgewicht spelen namelijk ook mee bij iemand die lijdt aan slaapapneu, net als gevoeligheid voor slaapverstoringen. Het is dan de vraag of training van de keelspieren of het bespelen van een instrument helpt.

Centrale apneu (CSAS)

Centrale apneu, ook wel CSAS genoemd, is een bijzondere vorm van slaapapneu waarbij de ademhaling tijdelijk stopt of vermindert door een stoornis in de hersenen. Hersenen ‘vergeten’ een signaal naar de ademhalingsspieren te sturen om de ademhaling te regelen. Anders dan bij obstructief apneu (OSAS) is bij centraal apneu de keelholte wél gewoon open. CSAS komt relatief weinig voor en kan ook in combinatie met obstructief apneu (OSAS) plaatsvinden.

Ademhaling


Bij een normale ademhaling neemt het lichaam bij de inademing zuurstof op en wordt bij de uitademing onder andere koolzuur uitgescheiden. Koolzuur en zuurstof worden via het bloed van en naar de longen vervoerd. Als onvoldoende wordt geademd loopt het koolzuurgehalte in het bloed te hoog op. Normaal gesproken reageren de hersenen hierop door een signaal af te geven aan de ademhalingsspieren om te ademen. Bij CSAS gebeurt dit soms niet.

Oorzaken

Centraal slaapapneu treedt meestal op bij ziekten zoals hartfalen of een beroerte. Ook zenuw- of spierziektes kunnen CSAS veroorzaken. De symptomen van centraal slaapapneu zijn grotendeels hetzelfde als die van OSAS zoals vermoeidheid, hoofdpijn en slaperigheid. Als de oorzaak een neurologische aandoening is kan een CSAS patiënt ook moeite hebben met slikken en stemveranderingen.

Onderzoek

Veel mensen weten niet dat ze lijden aan ademstilstanden. Ze hebben vaak vage klachten zoals vermoeidheid en hoofdpijn. Omdat deze klachten allerlei oorzaken kunnen hebben is het voor huisartsen moeilijk om slaapapneu te herkennen. Meestal is het de partner die merkt dat iemand ’s nachts stopt met ademen. Als er eenmaal gedacht wordt aan slaapapneu vindt er vaak een slaaponderzoek plaats in het ziekenhuis om de diagnose te stellen. Er is nu een nieuwe methode om de slaap te controleren: bij het vermoeden van slaapapneu kan er nu thuis een slaaptest gedaan worden met de WatchPAT. Met de WatchPAT wordt onder andere het gemiddelde aantal apneus (ademstops langer dan 10 seconden) of hypopneus (gedeeltelijke obstructie van de ademhaling) per uur gemeten. Hiermee wordt de ernst van slaapapneu berekend. Ook de zuurstofverzadigingsindex, slaapstadia en snurkintensiteit worden gemeten.

Meer weten over het slaaponderzoek? Neem contact op met onze experts.

Apneutest bij Familie op VTM


In het tv-programma Familie op VTM heeft Jenny last van Patrick’s gesnurk. Door het snurken slaapt Patrick op de bank. Ze wil dat Patrick zijn slaapapneu laat onderzoeken, maar hij weigert. Patrick zegt dat hij een online apneu test heeft ingevuld en dat er geen reden is tot zorgen. Als hij op tijd naar bed gaat en wat minder koffie en alcohol nuttigt zou er geen probleem zijn. Jenny gelooft niet dat Patrick de test eerlijk heeft ingevuld en besluit de test samen in te vullen.
Op de laptop is te zien hoe Jenny de online apneutest invult. Het resultaat is dat wordt aangeraden dat Patrick een arts of slaapkliniek moet consulteren.

Ook de apneutest invullen? Dat kan hier: www.snurken.be/gratis-apneutest

Wat is slaapapneu?

Een slaapapneu is een ademstilstand tijdens de slaap. Apneu (letterlijke betekenis: a=geen, pneu=lucht) is de medische term voor een onderbreking van de ademhaling van langer dan 10 seconden. Tijdens een apneu komt er geen lucht in of uit de longen. Hierdoor ontstaat een tekort aan zuurstof. Ongeveer 5% van alle Belgen heeft slaapapneu.

Onstaan van slaapapneu


Overdag kunt u vrij ademen en normaal gezien zorgen de spieren van de keelholte er voor dat de luchtweg ‘s nachts open blijft tijdens de slaap. Er is dan een normale doorgang voor de ingeademde lucht.

Tijdens de slaap ontspannen de spieren. De tong is ook een spier dus die verslapt ook. De tong zakt de luchtweg in waardoor er een vernauwing ontstaat. Gedeeltelijke afsluiting van de keelholte veroorzaakt turbulentie van de luchtstroom. Dit veroorzaakt trillingen: het snurkgeluid.

Deze spieren kunnen zodanig ontspannen dat de luchtwegen geheel afgesloten worden. Hierdoor ontstaat een korte tijdelijke obstructie van de luchtwegen en wordt de adem volledig geblokkeerd. De hersenen krijgen dan even geen zuurstof.

TIP: Doe de gratis online slaapapneu test
Zo krijgt u een eerste indicatie of sprake is van snurken of slaapapneu.

Gevolgen

Als gevolg van de ademstop worden de hersenen gestimuleerd. Hierdoor worden mensen die lijden aan slaapapneu ’s nachts meerdere malen kort wakker om adem te halen. Hierdoor krijgen zij vaak onvoldoende nachtrust. Het slaapritme wordt verstoord en mensen krijgen te weinig diepe slaap. Als slaapapneu onbehandeld blijft krijgen weefsels en organen minder zuurstof. De ernst van de gevolgen is afhankelijk van het aantal ademstops en de mate van zuurstoftekort.

Klachten

De klachten kunnen per persoon erg verschillen. Apneu gaat vaak gepaard met hevig snurken en veel bewegingsonrust. Van de ademstops merkt een patiënt meestal niet veel omdat ze gelijk na het wakker worden weer inslapen. De meeste patiënten ervaren klachten overdag. Mensen met apneu hebben vaak last van vermoeidheid, prikkelbaarheid en ochtendhoofdpijn. Vaak wordt slaapapneu dan ook pas opgemerkt door iemands partner die ’s nachts merkt dat de patiënt stopt met ademen.

Onderzoek

Om de diagnose van slaapapneu te stellen is een slaaponderzoek nodig. Wist u dat u nu ook eenvoudig thuis uw slaap kunt controleren? Na een nacht slapen met de WatchPAT ontvangt u een volledig schriftelijk rapport met de duidelijke indicatie of er sprake is van apneu. Met dit rapport kunt u eventueel naar uw huisarts of KNO voor verder onderzoek. Deze slaaptest is ook tevens geschikt als second opinion.

Neem contact op met onze experts om te bekijken of een slaaptest bij u noodzakelijk is.